News

Keseruan Tradisi Mandi Khatulistiwa Taruna KRI Bima Suci

Tradisi mandi khatulistiwa taruna KRI Bima Suci merupakan tradisi bagi pelaut dunia saat melintasi garis khatulistiwa.