Tag Zakat ramadan

3 Waktu Utama Membayar Zakat Fitrah, Jangan Sampai Salah

3 Waktu Utama Membayar Zakat Fitrah, Jangan Sampai Salah

Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur dan tanda terima kasih kepad