Tag Kilabbinumayyah

Meneladani Kisah Kilab bin Umayyah yang Sangat Berbakti Kepada Orangtua

Meneladani Kisah Kilab bin Umayyah yang Sangat Berbakti Kepada Orangtua

Sepanjang hari, Sahabat Kilab selalu menyiapkan susu untuk ayah dan ibunya di pagi dan sore hari. Hal tersebut ia lakukan untuk berbakti kepada orang tua.