News

RUU KIA: Selain Cuti Melahirkan 6 Bulan untuk Ibu, Ada Usulan Cuti Ayah 40 Hari

Tak hanya membahas cuti hamil dan melahirkan 6 bulan, RUU KIA juga singgung soal cuti ayah 40 hari.


AKURAT.CO Tak hanya membahas cuti hamil dan melahirkan 6 bulan, RUU KIA juga singgung soal cuti ayah 40 hari.

Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Berhak mendapatkan hak cuti pendampingan: a. melahirkan paling lama 40 hari'. Pasal 6 ayat 2 huruf a.

Tak sampai di situ, RUU KIA juga berikan hak kepada suami untuk mendampingi istri yang mengalami keguguran kehamilan maksimal selama 7 hari.

Pasal 6 ayat 1 dan 2, draf RUU KIA

Ayat (1): Untuk menjamin pemenuhan hak Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, suami dan/atau Keluarga wajib mendampingi.

(2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti pendampingan:

a. melahirkan paling lama 40 (empat puluh) hari; atau b. keguguran paling lama 7 (tujuh) hari.

Puan Maharani jadi salah satu tokoh yang vokal mendorong hal tersebut. Menurut Puan, RUU ini dirancang untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul.

Video Editor: Taufik Hidayatulloh