Rahmah

Kisah Ummul Harits: Hidup di Tengah Keluarga Bertakwa

Ummu Harits hidup di tengah keluarga yang semuanya memeluk Islam.


Kisah Ummul Harits: Hidup di Tengah Keluarga Bertakwa
Ilustrasi wanita muslimah (arabicpost.net)

AKURAT.CO Memiliki nama lengkap Ummul Harits binti al-Harits bin Tsa’labah al-Khazrajiyah al-Anshariyah radhiallahu ‘anha. Ia merupakan sosok perempuan dari kalangan Anshar yang sangat bertakwa mengingat hidup di tengah keluarga yang semuanya memeluk Islam.

Nasab

Sebagaimana umumnya orang Arab yang mampu menjaga nasabnya dengan lengkap, demikian juga Ummul Harits. Jika diruntut maka nasabnya sebagai berikut: Ummul Harits adalah Sulaimah binti al-Harits bin Tsa’labah bin Ka’ab bin Abdul Asy-hal bin Haritsah bin Dinar bin an-Najjar Taimullah.

baca juga:

Lalu an-Najjar Taimullah bin Tsa’labah bin Amr bin al-Khazraj bin Haritsah bin Tsa’labah bin Amr bin Muziqiya bin Amir Ma-us Sama’ bin Haritsah al-Ghathrif bin Imril Qays bin Tsa’labah bin Mazin bin al-Azd bin al-Ghauts bin Nabt bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba’ bin Ya’rib bin Qahthan.

Keluarga

Ibu Ummul Harits bernama as-Samira’ binti Qays bin Malik bin Ka’ab bin Abdul Asy-hal dari Bani Dinar bin al-Khazraj. Ia masih tergolong sahabat Nabi.

Ia juga merupakan ibu dari semua saudari Ummul Harits. Dengan begitu, ia tidak memiliki saudari tiri. Padahal praktik poligami yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial zaman itu membuat seseorang kemungkinan besar memiliki saudari dari ibu yang berbeda.

Semua saudari Ummul Harits tergolong sebagai kelompok yang masuk Islam di masa awal atau disebut as-sabuqina al-awalun. Ia juga memiliki saudara kandung yang bernama Salim bin al-Harits bin Tsa’labah radhiallahu ‘anhu yang gugur dalam Perang Badar.

Ummu al-Harits menikah dengan salah seorang sahabat bernama Amr bin Ghaziyah bin Amr dari Bani Mazin bin an-Najjar. Suaminya terbilang sosok yang pemberani, sebab ia turut serta dalam Baiat Aqabah II, Perang Badar, dan Perang Uhud.

Sumber: Kisahmuslim