Rahmah

Kisah Mengharukan saat Abu Bakar Digigit Ular Bersama Rasulullah


Kisah Mengharukan saat Abu Bakar Digigit Ular Bersama Rasulullah
Kisah Nuaiman sahabat Nabi (pinterest.com)

AKURAT.CO, Salah satu sahabat Nabi yang setia menemani Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Ia adalah seseorang yang kelak akan menjadi Khalifah pertama menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Abu Bakar merupakan seorang pedagang sukses dari Bani Tamim.

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Bin Abu Quhafah. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang selain setia juga pandai dalam menulis. Bahkan, Abu Bakar sering mengikuti pameran di Ukaz dalam simposium puisi. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah saat hijrah.

Suatu hari ketika Rasulullah masih di Makkah, beliau dikabarkan oleh malaikat Jibril akan adanya orang kafir yang hendak mengepung untuk membunuhnya. Mendengar itu Rasulullah langsung merencanakan untuk hijrah ke Madinah.

baca juga:

Untuk supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir, Rasulullah berangkat di waktu malam. Dan dengan izin Allah beliau keluar dari rumahnya dengan tanpa diketahui oleh orang kafir satupun. Sebelum beliau melanjutkan untuk pergi ke Yatsrib (Madinah) beliau mampir ke rumah Abu Bakar yang sebelumnya sudah meminta kepada Rasulullah untuk ikut hijrah.

Setelah dalam perjalanan, Rasulullah dan Abu Bakar berhenti di sebuah goa yang masyhur dikenal dengan Goa Hira. Nabi dan Abu Bakar memilih untuk istirahat terlebih dahulu dan agar juga menghilangkan jejak dari kejaran orang kafir.

Sebelum Rasulullah masuk ke goa tersebut, Abu Bakar berujar kepada Nabi, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu (perkara buruk), maka akulah yang mendapatkannya bukan Anda."

Setelah goa itu dipastikan aman kemudian Abu bakar masuk. Di goa itu Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada agar tidak ada binatang yang keluar sehingga membahayakan Rasulullah. Abu Bakar menutupinya dengan kain-kain yang ia bawa.

Setelah dipastikan aman, Rasulullah kemudian masuk. Tidak lama berada di goa itu Rasulullah beristirahat tidur di pangkuan Abu Bakar. Namun ketika Rasulullah sudah tidur, Abu Bakar melihat ada satu lubang yang belum tertutup dan keluar ular dari lubang tersebut.

Melihat itu akhirnya Abu Bakar segera menutupi lubang tersebut dengan menekan menggunakan kakinya. Agar tidak menganggu Rasulullah yang sedang istirahat, beliau menahan suara meskipun kakinya digigit ular yang ada pada lubang itu. Abu Bakar hanya menahan dengan rasa sakit pada bagian kakinya itu.