Rahmah

Kisah Abdullah bin Umar, Mengikuti Jejak Nabi Sejak Kecil

Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat yang memeluk Islam sejak masih kanak-kanak. Ia adalah putra dari Umar bin Khattab.


Kisah Abdullah bin Umar, Mengikuti Jejak Nabi Sejak Kecil
Sahabat Nabi (SINDONEWS)

AKURAT.CO Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat yang memeluk Islam sejak masih kanak-kanak. Ia adalah putra salah satu anggota Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab.

Semasa muda, Abdullah bin Umar diketahui pernah melihat seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW untuk menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Dari situlah, dirinya sangat ingin bisa bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW seperti lelaki tersebut. 

Hingga pada suatu malam, ia bermimpi melihat dua malaikat datang dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, Abdullah bin Umar melihat sebuah bangunan seperti sumur yang mempunyai dua cabang, dan di dalamnya banyak orang yang dikenalinya. Ia lalu berkata, "Semoga Allah SWT melindungiku dari neraka ini…!"

baca juga:

Tak lama berselang,  datang malaikat  lain dan mengatakan kepadanya agar tidak takut. Hal itulah yang kemudian membuat Abdullah bin Umar terbangun dari tidurnya.

Namun, Abdullah bin Umar tidak berani untuk menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah SAW. Ia hanya menceritakan mimpinya kepada kakaknya yang juga istri Rasulullah SAW, Hafshah. 

Singkatnya, Hafshah lalu menceritakan mimpi yang dialami Abdullah bin Umar kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, "Abdullah bin Umar adalah anak yang baik, saya berharap semoga ia selalu melaksanakan salat malam,".

Walaupun usianya masih sangat muda, sejak saat itu Abdullah bin Umar selalu melaksanakan salat malam. Setiap malam hari, ia hanya beberapa jam saja untuk tidur.

Selain hal itu, sosok Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meneladani Rasulullah SAW. Ia selalu berusaha memperhatikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dan kemudian ditirunya dengan cermat dan teliti. 

Misalnya, pada saat ia melihat Rasulullah SAW salat di suatu tempat, maka di tempat yang sama, ia akan melakukan salat seperti Rasululah SAW. Jika Rasulullah SAW berdoa dengan berdiri, ia juga akan berdoa dengan berdiri di tempat tersebut. 

Dikisahkan pada suatu hari, di suatu tempat di Makkah, ia melihat Rasulullah SAW berputar dua kali dengan untanya sebelum turun dan melakukan salat dua rakaat. Maka setiap kali ia melewati tempat itu, ia akan memutar untanya sebanyak dua kali dan melakukan seperti Rasulullah SAW yaitu turun dan mengerjakan salat dua rakaat. Wallahu A'lam Bishawab. []