Rahmah

Khaulah Binti Hakim RA, Perempuan Penggetar Langit yang Meminang Aisyah untuk Rasulullah

Khaulah binti Hakim merupakan sahabat dari Siti Khadijah RA.


Khaulah Binti Hakim RA, Perempuan Penggetar Langit yang Meminang Aisyah untuk Rasulullah
Ilustrasi Perempuan (BincangSyariah)

AKURAT.CO Khaulah binti Hakim merupakan sahabat dari Siti Khadijah RA. Ketika Siti Khadijah RA wafat, diketahui Rasulullah SAW masih sendiri. Hingga kemudian, Khaulah binti Hakim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata,

"Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi,?"

"Ya, tetapi dengan siapa?" Kata Rasulullah SAW.

Setelah itu, Khaulah memberi pandangan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mana yang engkau sukai, yang masih gadis atau yang sudah janda? Jika gadis, dia adalah Aisyah, putri sahabatmu sendiri, Abu Bakar Ash Shiddiq. Jika janda, dia adalah Saudah binti Zam'ah,".

Namun Rasulullah SAW menyerahkan urusan ini pada Khaulah, kemudian Khaulah pergi ke rumah Abu Bakar. Tetapi, Ia hanya bertemu dengan Ummu Ruman RA, ibunda Aisyah. Ia berkata, "Saya datang ke sini membawa keberkahan dan kebaikan yang amat besar?"

"Apakah itu, Wahai Khaulah?" Tanya Ummu Ruman.

"Saya diutus Rasulullah SAW untuk meminang Aisyah!"

"Bagaimana mungkin?" Kata Ummu Ruman dengan terkejut, "Bukankah ia adalah keponakan Rasulullah sendiri? Tetapi baiklah, saya akan berunding dengan bapaknya…" lanjut Ummu Ruman.

Setalah itu, Abu Bakar Ash Shiddiq datang, ia pun mempunyai pertanyaan yang sama, tentang status Siti Aisyah sebagai keponakan Rasulullah SAW. Akhirnya, Khaulah pergi menemui Rasulullah SAW dan menanyakan permasalahan ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Memang Abu Bakar adalah sahabat dan saudara saya se-Islam, tetapi putrinya tidak termasuk wanita yang dilarang untuk saya nikahi!"

Khaulah lalu membawa penjelasan ini kepada Abu Bakar, dan merekapun bersuka cita. Saat itu juga Rasulallah SAW diminta datang ke rumah Abu Bakar dan Abu Bakar sendiri yang menikahkan Rasulullah SAW dengan Aisyah.

Kisah ini yang menjadi dasar bahwa Siti Aisyah merupakan istri pertama Rasulullah SAW setelah Khadijah RA wafat. Tetapi diketahui Rasulullah SAW belum berkumpul dengan Aisyah. Beliau tinggal serumah dengan Aisyah ketika sudah hijrah ke Madinah. Adapun pendapat yang masyhur menyatakan, bahwa Saudah binti Zam'ah yang dinikahi Rasulullah SAW terlebih dahulu. Akan tetapi memang keduanya dinikahi Rasulullah SAW pada tahun yang sama dengan kewafatan Khadijah RA. []