News

Dialog Kebangsaan DPD RI Membahas Pokok-pokok Haluan Negara

DPD RI lakukan diskusi Dialog Kebangsaan yang membahas tema, 'Pokok-Pokok Haluan Negara'.