News

Budaya Ritual Manene Penghormatan Leluhur

Ritual yang digelar secara turun temurun oleh masyarakat Toraja tersebut untuk mengganti dan membersihkan jenazah keluarga