Rahmah

12 Zikir Pembuka Rezeki Biar Hidup Makin Berkah

12 Zikir Pembuka Rezeki Biar Hidup Makin Berkah
zikir pembuka rezeki (pinterest.com)

AKURAT.CO, Dalam hidup tentu kamu pernah merasa kesulitan dalam mendapatkan rezeki. Kesulitan menyeimbangkan ekonomi dan memeuhi kebutuhan mungkin pernah kamu rasakan.

Sebagai umat muslim, penting untuk kamu mengamalkan zikir pembuka rezeki.

Zikir adalah salah satu bentuk amal ibadah yang senantiasa harus dilakukan oleh umat muslim. Dengan zikir maka kita akan selalu mengingat Allah SWT. 

baca juga:

Dengan zikir pembuka rezeki ini, insya Allah kau akan mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki untuk diri sendiri maupun untuk keluargamu.

Lalu apa saja zikir pembuka rezeki yang bisa kamu baca untuk diamalkan?

12 zikir pembuka rezeki manjur yang bisa kamu coba

Dikutip dari beberapa sumber pada Rabu (18/1//2023). Inilah 10 zikir pembuka rezeki yang bisa jadi amalan baik untuk kamu, untuk mempermudah hidup, simak berikut ini:

1. Zikir 'La Hawla wa La Quwwata Illa Billah'

Laa Hawla wa La Quwwata Illa Billaah

Zikir ini artinya: "Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata."

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan La hawla Wala Quwwata Illa billah." (HR. At-Thabrani).

2. 'Subhanallahi wa Bihamdihi Subhanallahil 'Azhiim'

Subhanallahi wa Bihamdihi Subhanallahil 'Azhiim

Artinya: "Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda: "Barang siapa ketika pagi dan petang, membaca doa: Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya sebanyak 100 kali, maka pada hari Kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dan itu.” (HR Muslim).

3. 'La Ilaha Illallah Al-Malikul Haqqul Mubin'

Laa Ilaha Ilallah Al-Malikul Haqqul Mubin

Artinya: "Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, Allah yang Maha Benar lagi Maha Nyata." 

Barangsiapa setiap hari membaca La ilaha illallah Al Malikul Haqqul Mubin maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. (HR Abu Nu’aim dan Ad-Dailami).

4. Surat Al-Ikhlas 

Artinya: "Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

Dalam hadits riwayat At-Thabrani, "Barangsiapa membaca Surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah maka berkat bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya." (HR. At-Thabrani).

5. Surat Al-Waqiah 

Surat Al Waqiah juga bisa menjadi zikir harian untuk membuka pintu rezeki.

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membaca Surat Al-Waqi'ah setiap malam maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup." (HR Al-Baihaqi).

6. Perbanyak sholawat  atas Nabi

Dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan membalas sepuluh kali sholawat dan mengangkatnya sepuluh derajat." (HR Al-Bukhari).

7. Perbanyak Istighfar

Astaghfirullah33x karena memiliki arti yang bermakna yaitu: “Aku memohon ampun kepada Allah.”

Barangsiapa melazimkan beristighfar niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

8. Zikir 'Yaa awwalal awwaliin wa yaa aakhirol aakhiriina wa yaa dzal quwwatil matiin wa roohimal masakiin wa yaa arhamar roohimiin'

Zikir pembuka rezeki ini memiliki arti: "Wahai Yang Maha Awal di antara mereka yang awal, wahai Yang Maha Akhir di antara mereka yang akhir, Wahai Yang Memiliki Kekuatan, wahai Yang Menyayangi orang-orang miskin, wahai Yang Maha Pengasih di antara mereka yang pengasih." (HR. Abu Dawud)

9. Zikir 'Allaahumma innii a’udzubika minal faqri, wal qillati, wadz dzillati, wa a’uudzubika min an adzhlima aw udzhlaama'

Zikir pembuka rezeki ini memiliki arti: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kemiskinan, kehinaan. Dan aku berlindung kepada-Mu jangan sampai aku mendzalimi atau didzalimi.” (HR. Ahmad 8053, Abu Daud 1546 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

10. Zikir 'Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa'

Zikir pembuka rezeki ini memiliki arti: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Majah, no.925 dan Ahmad 6: 305)

11. Zikir 'Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak'

Zikir pembuka rezeki ini memiliki arti: “Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

12. Zikir 'Allahumma ya ghaniyyu yaa mughnii aghninii ghinan abadan wa yaa 'aziizu yaa mu'izzu a'izzanii bi i'zaazi 'izzati qudratika wa yaa muyassiral umuuri yassirlii umuuraddunyaa wad diini yaa khaira man yurjaa yaa allaahu'

Zikir pembuka rezeki ini memiliki arti:  “Ya Allah, Dzat yang Maha Kaya dan memberikan kekayaan, berilah kekayaan kepadaku yang abadi. Wahai Dzat yang Maha Mulia yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Dzat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama, wahai Dzat yang paling baik, ya Allah”

Itulah 12 zikir pembuka rezeki yang bisa kamu jadikan amalan agar hidupmu serba berkecukupan dan diridhoi Allah SWT.